Základní informace

Vzhledem k tomu, že se množí telefony s dotazy, jak přidat hráče na soupisku, kdy může nově zapsaný hráč hrát, jak se dozvím, že výsledek v pořádku došel apod. a to i přes to, že většinu lze najít na stránkách v pravidlech, zde jsou zjednodušené návody pro ty, co si neumí přečíst pravidla, nebo si to neumí najít:

Jak a kdy připsat nového hráče na soupisku, kdy může nastoupit, do kdy zaplatit poplatek ?

  • Pokud chce někdo připsat hráče na svou soupisku, postačí poslat SMS na tel.č. 608885287 např. ve tvaru: Připsání nového hráče do týmu DC Název týmu : Martin Novák, nebo e-mail na vysledky@sipkyusti.cz. SMS je ale lepší, máte zaručeno, že si to hned přečtu.
  • Následně je potřeba zaplatit poplatek za připsání nového hráče ve výši 200,- Kč na účet ligy 2387786309/0800. Poplatek je zpravidla splatný nejpozději do následujícího čtvrtečního utkání (V případě delšího termínu je tento uveden na stránkách ligy). POZOR v tento den již musí být peníze připsány na účet ÚŠL. Současně je dobré, aby poté, co peníze na účet ÚŠL odešlete, zaslat informační SMS, že byly peníze odeslány na tel.č. 608885287, aby bylo možné platbu rychleji ověřit a pokladník nemusel účet kontrolovat každý den.
  • Na soupisku je možné připsat i nového hráče, který již hrál utkání, ale nebyl nahlášen, kdy však tento hráč musí být nahlášen nejpozději do 24:00 hodin téhož dne, kdy bylo utkání odehráno a to formou SMS. Příklad: na utkání dorazí pouze 3 hráči týmu a já potřebuji čtvrtého. V restauraci sedí můj kamarád, který není na žádné ze soupisek ostatních týmů a tento kamarád odehraje mé utkání jako čtvrtý hráč našeho týmu. Může hrát, ale já musím nejpozději po tomto utkání zaslat nejpozději do 24:00 hodin téhož dne SMS na výše uvedené číslo, že chci připsat nového hráče. POZOR !!! Jde připsat pouze nového hráče, ne hráče přestupujícího, jelikož k tomu je třeba souhlasu kapitána původního týmu. Následně pak za nového hráče musím v řádném termínu zaplatit poplatek za připsání nového hráče. Pokud tak neučiním, může být utkání, ve kterém tento nový hráč hrál, zkontumováno.
  • POZOR Nové hráče je povoleno připisovat pouze do doby uvedené v rozhodnutí pro sezónu nebo v pravidlech. Pokud to uvedeno není, pak je přestup možný pouze do konce předposlední části sezóny. (Př: v dané lize jsou utkání rozlosována tříkolově, tedy zapsání hráče je možné pouze do konce druhé části. Ve třetí části již připsání hráče možné memí. Analogicky je to u dvoukolového a čtyřkolového rozlosování). V poslední třetině (části) sezóny již nelze nového hráče připsat (pokud OV ÚŠL nerozhodne o vyjímce)

Jak a kdy připsat přestupujícího hráče na soupisku, do kdy zaplatit poplatek ?

  • Nahlášení přestupu a postup přihlášení jsou stejné, jako u zapsání nového hráče, pouze se mění text SMS (popř. mailu), do které je třeba dopsat, že se jedná o přestup a z jakého týmu hráč přestupuje a současně, zda je to s původním týmem přestupujícího hráče domluvené a zda o tom kapitán starého týmu ví. Dále musí kapitán týmu, ze kterého hráč přestupuje odeslat SMS, popř. e-mail, že o odchodu svého hráče ví a že s ním souhlasí. Pokud nebude obdržena SMS nebo mail od obou kapitánů, přestup nebude uskutečněn. Po uskutečnění přestupu je kapitán týmu do kterého hráč přestoupil (popř. jím pověřená osoba)povinen v řádném termínu zaslat stanovený poplatek za přestup.
  • POZOR, každý hráč ÚŠL může v průběhu sezóny přestoupit pouze jednou. Přestupy hráčů jsou dále povolené pouze do doby uvedeném v rozhodnutí pro sezónu nebo v pravidlech. Pokud toto není uvedeno, pak je přestup možný pouze do konce předposlední části sezóny. (Př: v dané lize jsou utkání rozlosována tříkolově, tedy přestup je možný pouze do konce druhé části. Ve třetí části již nejsou přestupy možné. Analogicky je to u dvoukolového a čtyřkolového rozlosování) V poslední třetině (části) sezóny již nejsou přestupy možné (pokud OV ÚŠL nerozhodne o vyjímce)

Poslal jsem SMS že chci zapsat nového hráče, nebo že k nám přestupuje hráč z jiného týmu. Je to již druhý nebo další den, ale hráč není stále na stránkách v mém týmu uveden. Co mám dělat ?

 • VYDRŽ. Pokud jsi posílal SMS s novým hráčem a máš na svém telefonu potvrzeno doručení SMS (tzv. doručenka), hráč byl do tvého týmu připsán. Na stránkách se v brzké době objeví. Není tam hned, jelikož má admin také své práce dost a má i svůj soukromý život a nemůže tedy u toho internetu sedět 24 hodin denně. Až se bude na stránky něco přidávat, přidá tam i tvého hráče. Stejně to platí i při posílání nového hráče mailem, pouze si však zkontroluj, zda jsi mail poslal na správnou adresu. V případě, že jsi např. posílal nového hráče e-mailem v týdnu, je čtvrtek před utkáním a ty ho chceš nasadit do utkání, klidně ho tam nasaď. Kdyby se nový hráč neobjevil na stránkách ani po aktualizaci výsledků v rozlosování, pak si dotazem ověř, zda tvá SMS případně e-mail přišli v pořádku. Pokud je hráč zapsán na stránky, můžeš si ze svého tel. klidně již SMS popř. e-mail o zapsání nového hráče smazat. Do té doby si SMS raději ponechej uloženou i s doručenkou, kdyby náhodou byl nějaký problém v původním doručení.
 • Pokud jsi posílal přestup hráče a není na stránkách uveden, čeká se pravděpodobně na SMS od druhého kapitána, že o přestupu ví. Pokud je před utkáním a chtěl bys toho hráče nasadit, ale není stále na tvé soupisce na webu, nebo ti nepřišla zpět potvrzující SMS že byl přestup potvrzen, ověř si stav jeho přestupu přes SMS u toho, komu jsi SMS o přestupu posílal. !!! Dokud nebudeš mít přestup ověřený, hráče do utkání nenasazuj !!!
    

Je čtvrtek (případně jiný hrací den), je 18:00 hodin, musíme začít hrát a já mám málo hráčů. Potřeboval bych rychle připsat nového hráče. Jak to mám udělat ?

 • Není to problém. Nového hráče nasaď do utkání, i když není na tvé soupisce. Utkání odehraj a nejpozději v den utkání do 24:00 hodin pošli SMS, že potřebuješ připsat nového hráče. Pokud chceš, můžeš SMS s připsáním hráče odeslat i těsně před utkáním nebo v jeho průběhu. Hráč pak bude na soupisku doplněn v co nejkratším čase. Pokud bude SMS s novým hráčem odeslána později než ve výše uvedeném termínu, tedy až následující den, bude pak může být výsledek utkání prohlášen za neplatný a mohla by nastat kontumace. Je tedy lepší SMS odeslat již v průběhu utkání před tím, než nový hráč nastoupí ke své hře.

Jakým způsobem a v jakém tvaru mám poslat výsledky z utkání a kdo tento výsledek posílá a kdy ?

  • Výsledek o odehraném utkání zasílá vždy domácí tým. Od sezóny 2018/2019 již není povinností zasílat výsledky formou SMS. Povinnost každého domácího týmu je zadat výsledek v řádném termínu dle pravidel na stránky ÚŠL.

Může zadat výsledek z mého utkání na stránky i někdo jiný než můj domácí tým a nebude to vadit?

  • ANO může. Pokud víš, že nebudeš moci zadat výsledek včas, můžes se domluvit s kterýmkoliv jiným týmem, aby tvůj výsledek zadal. Přístupy jsou na to nastaveny. Ty však ručíš za to, že tam ten výsledek opravdu včas bude. Pokud se tedy třeba s hostujícím týmem domluvíš, že výsledek zadá on a ne ty, není to žádný problém. Pokud na to ale ten tým zapomene, je to tvá chyba a nelze se v případě pozdního zadání výsledku odvolávat na to, že jsi se domluvil s někým jiným.

Zapomněl jsem nebo jsem nemohl dát výsledek na stránky, ale odeslal jsem alespoň SMS s výsledkem, stačí to? Na stránkách je ten výsledek již dokonce uveden v tabulce a v rozlosování.

  • NE. Tvou povinností jako domácího týmu je zadat výsledek na stránky v daném čase. SMS se bere pouze jako informativní. To že je výsledek ze SMS uveden již v tabulce znamená pouze to, že admin SMS využil k tomu, aby mohl tabulky udělat v co nejkratším období. V případě, že nedoplníš výsledkovou listinu v řádném termínu, nastanou sankce uvedené v pravidlech. Admin výsledky ze SMS doplňuje pouze v přechodném období, než budou tabulky zautomatizovány.

Jak se dozvím, že výsledek, který jsem odeslal nedorazil ?

  • Zjistíš to jednoduše, když si po zadání výsledku do programu najdeš na stránkách ÚŠL Výsledkové listiny své ligy. Pokud jsi výsledek správně zadal, ihned se tam zobrazí.

Omylem jsme zadali výsledek dvakrát. Co mám dělat ?

  • V případě, že ti to program umožní, tak jeden smaž. Pokud ne, zašli SMS s tím, že jsi ho omylem zadal dvakrát a admin to opraví.

Na stránkách je napsáno, že můj výsledek nedorazil, ale já jsem ho do programu zadával a kontroloval. Co mám dělat ?

  • Kontaktovat OV ÚŠL na tel.č. 608885287, toto mu sdělit a domluvit se na dalším postupu.

Na stránkách jsou již výsledky všech utkání, ale není hotová tabulka, proč ???

  • viz. bod 5. Admin chodí do práce 😀 Vydrž, tabulky budou. – Časem by měli být tabulky zautomatizovány a poté by toto nemělo nastat.

Našel jsem chybně zapsaný výsledek na stránkách, nebo vidím nějaké chyby v tabulce popř. jinde na stránkách. Co mám dělat ?

  • Nejlepší poslat SMS na tel.č. 608885287, ve které bude napsáno, kde a jaká chyba je. Admin to zkontroluje a opraví hned jak to půjde. Chybička se občas vloudí, nikdo není neomylný.

Utkání nebylo dohráno nebo odehráno, jelikož se stala nějaká nepředvídatelná událost. Co mám dělat ?

  • Kontaktovat vedení ÚŠL ihned poté, co událost nastala, nebo co nejdříve to bude možné a oznámit, že utkání nebylo dohráno případně odehráno a jaká je domluva kapitánů.
  • Toto je nutné, aby nebyla domácímu týmu připsána kontumace.
  • Pokud je tedy nějaký problém, utkání nebo jeho část se odloží, nenechám si to pro sebe, ale informuji o tom OV ÚŠL. Jedná se o povinnost kapitánů o všech případných změnách v termínech utkání informovat OV ÚŠL. V OV ÚŠL nejsou telepati, tedy nejsou schopni číst na dálku myšlenky a slyšet domluvy jiných 😀

Náš tým nemůže utkání odehrát v den, který je uveden na stránkách ligy jako den určený ke konání utkání. Co mám dělat ???

  • Kontaktovat kapitána druhého týmu a domluvit si s ním jiný termín utkání, avšak takový, aby bylo utkání odehráno dříve, než v den uvedený na stránkách. Př: utkání, které se má odehrát ve čtvrtek, bude odehrán dříve, NE až následujících dnech.
  • O změně termínu utkání informují kapitáni obou týmů OV ÚŠL na tel.č. 608885287.
  • Ve výjimečných případech lze utkání odehrát i později, než v den stanovený na stránkách ÚŠL, ale toto je možné pouze se souhlasem OV ÚŠL.

Stala se nějaká nepředvídatelná událost a náš tým nemůže v den utkání hrát. Kontaktoval jsem kapitána druhého týmu, ale ten s přeložením utkání nesouhlasí. Co mám dělat ?

  • Pokud se jedná opravdu o výjimečnou událost (úmrtí, nehoda apod.), kontaktujte OV ÚŠL, který může v těchto výjimečných situacích rozhodnout o jiném termínu odehrání.
  • Jestli to víte dopředu, snažili jste se s týmem domluvit, ale nešlo to, tak výbor kontaktujte nejpozději v ddobě, která je stanovena v pravidlech. Tzn. v hrací den do 12:00 hodin. Pokud to totiž víte už 3 dny a začnete to řešit hodinu před utkáním, máte smůlu. (nejedná-li se samozřejmě o událost typu autonehoda cestou na utkání apod.)
  • Pokud máte lístky na hokej, chcete koukat na oblíbený seriál, jedete do divadla, máte rande apod. nejedná se o mimořádnou událost 😀 V těchto případech jste povinni odehrát utkání ve stanovený den, popř. se souhlasem druhého týmu, utkání tzv. předehrát.

Dnes máme hrát utkání, ale zjistil jsem, že náš tým ho nemůže odehrát, jelikož je nějaký závažný problém. Co mám dělat ???

  • Kontaktovat kapitána druhého týmu a domluvit si s ním případný jiný termín utkání. Okamžitě pak kontaktovat výbor ÚŠL a to nejpozději do 12:00 hodin. Po tomto čase již nebude případný přesun akceptován a schválen vyjma opravdu mimořádných situací. (bude muset být řádně odůvodněno i to, proč je tato žádost podávána v den utkání až po 12:00 hodin)

Jeli jsme na utkání, ale měli jsme např. autonehodu. Nestihneme se tedy na utkání dostavit v plném počtu včas. Jak postupovat ?

 • Kontaktovat kapitána druhého týmu a o celé věci ho informovat a zkusit se nějak domluvit
 • Současně kontaktovat OV ÚŠL, vysvětlit co se stalo a sdělit, jaká je dohoda s kapitánem druhého týmu.

Je konec sezóny, náš tým má stejný počet bodů jako týmy kolem nás. Jakým způsobem bude určeno konečné pořadí ?

 • Nezoufej a koukni se do pravidel. Je tam přesný postup, podle kterého se konečné pořadí určí. Jde o vzájemné zápasy, vzájemné sety atd.
 • Podle klíče, který je uveden v pravidlech se postupuje pouze po odehrání celé sezóny, tedy až po posledním zápase. V průběhu sezóny se tabulka zobrazuje podle aktuálních výsledků, není brán ohled na vzájemné zápasy.

Je pozdě večer, dnes se šipky nehrají a tak sedíme v hospodě nebo jinde, popíjíme (už jsme asi řádně nadraní) a je tu i hráč z jiného týmu. Domluvili jsme se na jeho přestupu k nám. Případně jsme si s někým domluvili nějakou jinou věc a máme strašnou potřebu, dát to ihned výboru vědět. Mám poslat hned SMS ?

 • NE uvědom si, že ty sice sedíš v hospodě nebo jinde a bavíš se. Je ale docela možné, že jiní lidé spí. Věc může počkat určitě do rána. Tobě by asi taky nebylo příjemné, kdyby tě když spíš vzbudil telefon a zjistil jsi, že má někdo v tu dobu potřebu ihned řešit nějakou věc, která může v klidu počkat do rána a ještě ti ten telefon vzbudí manželku (přítelkyni) nebo děti apod. Takže vydrž do rána a SMS pošli druhý den v nějakou rozumnou hodinu, nejlépe  mezi 08:00 hod a 20:00 hod. To se samozřejmě netýká toho, že se hraje utkání, máš nějaký neřešitelný a důležitý problém, který jsi nenašel upravený v pravidlech, nebo posíláš SMS s výsledky. V hrací den, samozřejmě výsledky do půlnoci pošli.

Hraje se poslední část sezóny a v mé lize byly již zastaveny přestupy a připsání nových hráčů. Potřebuji však nutně dopsat hráče, nebo provést přestup do mého týmu. Jak to mám udělat?

 • Kontaktovat výbor ÚŠL a sdělit důvod, proč je nutné povolit výjimku po zastavení přestupů a zápisů nových hráčů. Toto řádně odůvodnit, aby mohl výbor ÚŠL udělení výjimky řádně posoudit. Jedná se zejména o případy, kdy je na soupisce týmu např. 5 hráčů, kdy jeden vážně a dlouhodobě onemocní a druhý třeba ukončí působení v lize s  tím, že již nebude do konce sezóny hrát. V tomto případě by tedy bylo možné po posouzení žádosti výborem výjimku udělit a to např. za podmínek, že hráč, který již opravdu hrát nebude, bude ze soupisky vyškrtnut a bude místo něho připsán hráč nový. Současně může pak např. výbor týmu uložit, aby po každém následujícím odehraném utkání byla zaslána kopie zápisu, aby bylo možné provést kontrolu, že opravdu vyškrtnutý hráč již nehraje. Upozorňuji na to, že pokud je na soupisce týmu např. 6 nebo 8 hráčů a z toho v den utkání jsou 4 hráči v zaměstnání, není to důvod k udělení výjimky pro připsání nového hráče, nebo povolení přestupu.

Je odehraná část sezóny, v jiné lize již byly zastaveny přestupy hráčů, ale v mé lize je to ještě možné. Mohu zažádat o přestup hráče z týmu té druhé ligy do mého týmu?

 • ANO. Toto možné samozřejmě je a to až do doby, než budou i ve tvé lize přestupy podle pravidel zastaveny. Takový přestup je možný za splnění standartních podmínek přestupu. Hráč bude po odsouhlasení přestupu oběma kapitány zapsán na soupisku tvého týmu.

Mám nějaký jiný dotaz nebo problém, co mám dělat ?

 • Přečíst si pravidla ÚŠL a rozhodnutí pro danou sezónu. Když tam nenajdu odpověď, teprve pak si najdu na stránkách komu mám volat dle zaměření mého dotazu a volám a ptám se :-D. OV není od toho, aby každému zvlášť převyprávěl pravidla, která si může každý přečíst. 😀 Samozřejmě v případě jakéhokoliv problému volejte, nikdo neříká, že zavolat nemůžete, ale když mám v jednom dni v práci 7 telefonů a všichni se mě ptají na věci, které jsou přímo vypsané v pravidlech a oni je nečetli, tak to už je fakt moc.

Mám tedy jiný dotaz, v pravidlech ani v rozhodnutí pro danou sezónu jsem odpověď nenašel. Kdy a komu mám volat nebo se psát ?

 • Pokud se nejedná o problém či dotaz, který je nutné řešit v průběhu utkání a je již noční hodina, počkej do rána a řeš to následující den ideálně mezi 08:00 hodin a 20:00 hodin.
 • Nejprve se koukni na stránky do kontaktů na výbor ÚŠL, aby jsi zjistil, komu zavolat. Je tam uvedeno, kdo jaké dotazy řeší. Když si vybereš dle svého dotazu toho, kdo tyto věci řeší, zavolej mu a řeš to s ním.

Další body budou pravděpodobně průběžně připisovány.