Přihlášky na sezónu 2018/2019

  • Post author:
  • Post category:Aktuality

Od dnešního dne 20.05.2018 je možné zasílat přihlášky týmů do sezóny 2018/2019. Přihlášky zasílejte na e-mail vysledky@sipkyusti.cz. Do předmětu zprávy uveďte : Přihláška do ÚŠL a název týmu. V přihlášce je potřeba uvést název týmu, hrací místo s adresou, jméno a příjmení kapitána a tel.č. na kapitána. Bez tohoto nebude přihláška akceptována. V případě, že u nějakého týmu dojde k jeho přejmenování, je nutné do přihlášky uvést i to, jak se tým jmenoval v sezóně 2017/2018. Přihlášku týmu je možné poslat i bez soupisky, avšak nejpozději do 31.08.2018 je nutné tuto soupisku poslat dodatečně. Na soupisce každého přihlášeného týmu musí být minimálně 4 hráči (vč. kapitána) a dále u jednoho z hráčů musí být označení, že se jedná o zástupce kapitána a u něj musí být uvedeno i jeho tel.č. Upozorňuji na to, že zástupce kapitána bude mít naprosto stejné oprávnění v rozhodování o týmu, jako kapitán. Kapitána a jeho zástupce nebude možné v průběhu sezóny měnit (vyjma vážných a odůvodněných případů po schválení výborem ÚŠL). Soupisky pak budou moci být bezplatně doplňovány až do začátku prvního utkání nové sezóny (bude upřesněn přesný datum a čas). Přihlášku je možné na uvedený e-mail zasílat buď volnou formou, nebo na formuláři, který je v sekci ke stažení. V tomto formuláři prozatím není ještě kolonka označení zástupce kapitána a jeho tel.č. (bude to opraveno), prozatím tedy zvolte nějaký vhodný způsob, jak to tam dopsat.

Dále výbor informuje, že v srpnu 2018 v posledním týdnu, proběhne schůze ÚŠL pro novou sezónu.