Informace k sezóně 2017/2018

  • Post author:
  • Post category:Aktuality

Termíny

Termín pro zaplacení startovného a kaucí je 11.09.2017 – 13:00 hodin. Týmy, které dluží část kauce z loňské sezóny musí kauci dorovnat také do 11.09.2017 – 13:00 hodin (do tohoto termínu musí být peníze již na účtu, učiňte si tedy prosím taková opatření, aby jste měli zapalceno včas). Týmy, které do uvedeného termínu nebudou mít zaplaceno startovné nebo dorovnané kauce mohou být ze soutěže vyřazeny.

Kauce a startovné se platí na účet ÚŠL : č. účtu : 2387786309/0800 Česká spořitelna. Do zprávy pro příjemce uvádějte název týmu a zda posíláte startovné, kauci nebo doplatek. (Př: DC Šipkaři – startovné a doplatek kauce).

Termín pro zaslání soupisek je také 11.09.2017 13:00 hodin. Do tohoto data jsou přijímány soupisky týmů. Do tohoto termínu je každý tým povinen zaslat na e-mail vysledky@sipkyusti.cz soupisku svého týmu, na které budou minimálně 4 hráči (jako předmět v e-mailu prosím uvádějte soupiska – název týmu (Př: soupiska – DC Šipkaři)). Po tomto termínu je možné bezplatně ještě soupisky doplnit o případné další hráče. Doplnění hráčů na soupisku je možné bez poplatku do prvního zápasu nové sezóny do 18:00 hodin. Tzn. týmy první ligy mohou bezplatně přidat hráče na svou soupisku do 14.09.2017 18:00 hodin a týmy druhé ligy do 21.09.2017 18:00 hodin. Po těchto termínech bude připsání nového hráče na soupisku již zpoplatněno dle pravidel (resp. rozhodnutí pro sezónu – 200,- Kč za hráče).

Dále upozorňuji na změnu pravidel při rozhozu na střed u párových her. Změna u těchto rozhozů na střed je podrobně vysvětlena v rozhodnutí pro sezónu 2017/2018.

Změny v obsazení výboru ÚŠL

Pavel Sukeník musel bohužel z výboru ÚŠL odstoupit (na jeho žádost). Na jeho místo nastoupil do výboru ÚŠL Radek Václavík. Dále byl výbor rozšířen o další dva členy. Ve výboru je nyní i Radka Dimmerová a Jaromír Lácha.

Ostatní

  • Dne 28.08.2017 proběhla schůze výboru. Zápis ze schůze bude v následujících dnech zveřejněn na těchto stránkách.
  • Dále žádám kapitány všech týmů, aby si zkontrolovali zaslané a již zveřejněné soupisky svých týmů, zda jsou všichni hráči zapsaní správně a nikdo nechybí. Současně si prosím zkontrolujte, zda některý hráč z Vaší soupisky není i na soupisce nějakého jiného týmu. Bylo zjištěno, že nejméně v jednom případě je jeden a ten samý hráč zapsán na soupiskách dvou různých týmů. Toto je třeba do začátku sezóny vyřešit a hráče nechat zapsaného pouze na soupisce jednoho týmu.
  • Do levého navigačního MENU byla přidána položka “KAUCE”. Zde najdete přehled kaucí a nedoplatků z loňské sezóny, průběžně zde bude zveřejněn přehled aktuálního stavu kaucí týmů pro sezónu 2017/2017.