Rozhodnutí pro sezónu 2020/2021


Organizační výbor ÚŠL vyhlašuje pro sezónu 2020/2021 následující:

Poplatky

1 000 Kč   kauce za tým
200 Kč     členský příspěvek za každého přihlášeného člena spolku  na danou sezónu
200 Kč     zapsání hráče na soupisku od podání přihlášky do zahájení sezóny a nového hráče v průběhu sezóny
400 Kč     druhý přestup hráče v průběhu sezóny
600 Kč     třetí a každý další přestup hráče v průběhu sezóny
200 Kč     změna hracího místa (je-li příčinou zrušení provozovny, pak je bezplatné)
200 Kč     změna názvu týmu
200 Kč     podání protestu (v kladném vyřízení bude vrácen)

Členský příspěvek, včetně kauce je splatný nejpozději do 31. 7. 2020

Ostatní poplatky jsou splatné vždy do začátku následujícího kola po nahlášení změny (pokud se jedná o vložený zápas, tedy vložené úterý, je splatnost poplatku o týden posunuta, tedy do čtvrtka následujícího týdne).


Povinnosti týmu po odehrání utkání – odeslání výsledku

 1. Domácí tým musí zapsat výsledek okamžitě po odehrání utkání do aplikace pro zadávání výsledků, nejpozději do 10:00 hodin  následujícího dne, tedy:
  (Zápas ve čtvrtek: výsledek je třeba  zapsat do pátku 10:00 hod. Zápas v úterý: výsledek je třeba  zapsat do středy 10.00 hod. Stejný časový limit platí pro veškeré zápasy, bez ohledu na to, jaký den se hrají.)
 2. Pokud nebude výsledek zapsaný v aplikaci ve stanoveném termínu, bude domácí tým postižen sankcí za neodeslání výsledku.
 3. Domácí tým je povinen zapsat výsledek i v případě, že nestihne výsledek zapsat dle pravidla uvedeného výše, a to do 54 hodin od zahájení utkání, tedy:
  (Zápas ve čtvrtek: výsledek je možno zapsat do soboty 24:00 hod. Zápas v úterý: výsledek je možno zapsat do čtvrtka 24:00 hod. Stejný časový limit platí pro veškeré zápasy, bez ohledu na to, jaký den se hrají.)
 4. Nebude-li výsledek utkání nahlášen ani ve výše uvedených termínech bude zápas  automaticky    kontumován ve prospěch hostů  = 0:14 na body,  0:28 na legy (při vítězství hostů dojde pouze k úpravě stavu bodů a legů, bez ohledu na to, že v daném zápase zvítězili jiným poměrem). V tomto případě se finanční sankce za kontumaci neuděluje.
 5. Domácí tým má možnost upravit nebo opravit výsledek ve lhůtě pro zapsání.
 6. V případě, že naleznete chybně zapsaný výsledek, kontaktujte administrátora na e-mailu vysledky@usteckaliga.cz.
 7. Žádost musí obsahovat:

Předmět – oprava výsledku, liga, kolo, který zápas, správný výsledek, jméno nahlašujícího.


Sankce a pokuty

Veškeré sankce a pokuty se odečítají z kauce daného týmu

50 Kč – neodeslání výsledku do 10.00 hod. následujícího dne  (př. čtvrtek – nejpozději do 10:00 hod. v pátek, vložené úterý – nejpozději středa 10:00 hod).
50,-Kč – včas nezaplacené poplatky, které mají být zaplaceny do následujícího kola (př. zapsání nového hráče atd.).
300 Kč – první kontumace utkání.
300 Kč – druhá kontumace utkání.
400 Kč – třetí kontumace utkání. (Po třetí kontumaci je tým vyloučen z ÚŠL)


Kauce

Řádně zaplacená kauce, (pokud o ní tým před ukončením sezony nepožádá), zůstává na účtu ÚŠL a převádí se týmu do následující sezóny. Tým platí v následující sezóně pouze členský příspěvek a případné dorovnání kauce na stanovenou částku.

Kauce pro sezónu 2020/2021 musí být řádně složeny a případně dorovnány nejpozději se startovným, tedy do  31. 7. 2020.


Hrací systém

Pro sezónu 2020/2021 byly jednotlivé týmy rozděleny celkem do 3 samostatných lig. Všechna utkání

ÚŠL se následně odehrají dle rozlosování vyvěšeného na stránkách ÚŠL. Pro následující sezónu jsou týmy rozděleny do jednotlivých lig následujícím způsobem:

 1. Nejvyšší liga je vždy s označením 1. liga
 2. Nižší ligy jsou vždy označovány číslem následujícím (tedy 2. liga, 3. liga …..)
 3. Týmy jsou do jednotlivých lig zařazovány podle konečného umístění v předchozí sezóně (po barážích)
 4. V každé lize je 10 týmů (výjimkou je nejnižší liga)
 5. V nejnižší lize je minimálně 7 týmů a maximálně 16 týmů
 6. Počet lig bude upraven před zahájením nové sezóny dle následujících kritérií:
  1. Týmy se po přihlášení so nové sezóny, podle předchozího umístění s ohledem na postupy, sestupy a výsledky baráží, rozdělí sestupně po 10-ti týmech do jednotlivých lig.
  2. Pokud po rozdělení týmů zbyde v nejnižší lize 6 a méně týmů, budou tyto týmy zařazeny do ligy o jeden stupeň vyšší (př. bude 36 týmů, tedy bude 1 liga – 10 týmů, 2. liga – 10 týmů, 3. liga – 16 týmů)
  3. Pokud po rozdělení týmů zbyde v nejnižší lize 7 a více týmů, budou tyto týmy zařazeny do samostatné nejnižší ligy (př. bude 37 týmů, – 1.liga – 10, 2.liga – 10, 3. liga – 10, 4. liga – 7)
  4. Nově založené a přihlášené týmy budou vždy zařazeny do nejnižší ligy. V případě velkého počtu nově založených týmů bude z těchto na základě výše uvedených kritérií případně doplněna vyšší liga do celkového počtu 10-ti týmů a to náhodným výběrem. (př.: v předchozí sezóně hrálo 37 týmů a byly rozděleny celkem do 4 lig, kdy v nejnižší lize bylo pouze 7 týmů. Do nové sezóny se přihlásí ještě 10 nových týmů. Bude tedy vytvořena 5 liga. Z těchto 10-ti nových týmů budou náhodně vybrány 3 týmy, které budou zařazeny do 4. ligy a zbytek bude zařazen do 5. ligy)
 7. V případě, že se do nové sezóny nepřihlásí nějaký tým z vyšší ligy, bude tato liga doplněna postupně týmy z nižších lig, dle konečného pořadí v předchozí sezóně. Vždy se doplní nejprve poraženým z případné baráže a poté ostatními týmy z nižší ligy dle konečného umístění. Tým, který v předchozí sezóně automaticky sestoupil, nemůže vyšší ligu doplnit a musí zůstat v té, do které bez baráže sestoupil (tedy se při doplňování přeskočí). Výjimkou je pouze situace, pokud by sestoupil do nejnižší ligy, která by následně nedosahovala minimálního počtu týmů pro vytvoření samostatné ligy a byla tedy přidružena k vyšší lize.

Baráž

Baráž bude hrána jednokolově, termín baráží bude stanoven již na začátku sezóny a bude uveřejněn na stránkách ligy. Baráž se bude hrát na neutrálním místě tak, aby žádný z týmů nebyl na domácím hřišti. Výbor před baráží nabídne daným dvěma týmům několik možností hracích míst (dle aktuální situace). Oba týmy zvolí jedno společné hrací místo, kde budou chtít baráž odehrát. V případě, že se na hracím místě nedomluví, určí hrací místo pro danou baráž výbor ÚŠL.


Bodovací systém

Výhra = 3 body,            Remíza = 1 bod,           Prohra  = 0 bodů,         Kontumace =  – 3 body


Soupisky týmu

Přihlášku do soutěže a soupisku hráčů jsou stávající a nově přihlášené týmy, včetně zaplaceného členského příspěvku podat řádným způsobem nejpozději do 31.7.2020.

Od podání přihlášky nelze soupisku měnit, lze ji pouze doplnit dalším hráčem.


Postupy a sestupy

Mezi první a druhou ligou – tým na posledním místě 1 ligy automaticky sestupuje do 2. ligy.

Tým na prvním místě 2 ligy – automaticky postupuje do 1 ligy. Týmy, které se umístily na devátém (předposledním) místě v 1. lize a na druhém místě v 2. lize hrají mezi sebou  baráž.

Vítěz baráže bude hrát v následující sezóně v 1. lize, poražený bude hrát v 2. lize.

 1. Ostatní ligy (od druhé ligy níže). Týmy umístěné na posledním a předposledním místě (10. a 9. místo) vyšší ligy vždy sestupují do ligy nižší. Týmy umístěné na prvním a druhém místě nižší ligy vždy postupují do ligy vyšší. Týmy umístěné na osmém místě vyšší ligy a na třetím místě nižší ligy hrají mezi sebou baráž. Vítěz baráže bude hrát v následující sezóně ve vyšší lize, poražený bude hrát v nižší lize.
 2. V případě, že se do následující sezóny nepřihlásí tým, který v baráži vyhrál, jeho místo nahradí tým, který v odehrané baráži prohrál.
 3. V případě, že ve vyšší lize proběhne dorovnání týmů z nižší ligy (nepřihlášení se nějakého týmu z vyšší ligy do následující sezóny), budou se týmy doplňovat nejprve týmy, které prohrály v baráži a poté z týmů nejbližší nižší ligy v pořadí, dle konečného umístění v minulé sezóně. Vyšší ligu však nelze doplnit týmem, který v předchozí sezóně sestoupil z původní ligy bez baráže (automatické sestupy a postupy). V takovém případě se tento tým přeskočí a liga se doplní následujícím týmem z nižší ligy. Výjimkou je pouze situace, kdy se bude jednat o sloučení dvou posledních lig z důvodu nedostatečného počtu přihlášených týmů do nové sezóny.
 4. Ve výjimečných případech, kdy nebude možné aplikovat výše uvedená pravidla pro sestupy a postupy, přičemž bude muset být vyšší liga doplněna o více než 5 týmů, může výbor ÚŠL rozhodnout o případném nesestoupení některého z týmů vyšší ligy.
 5. Odmítne-li tým z nižší ligy postup do ligy vyšší, je automaticky zařazen do nejnižší soutěže.

Jedná-li se o tým, který  byl v uplynulé sezóně v nejnižší lize, může být tento tým z ÚŠL vyřazen a jeho hráči nemusí být zařazeni na soupisku žádného z týmu přihlášených do následující sezóny.


Přeložená a odložená utkání

Utkání lze předehrát. O předehrání utkání vyrozumí kapitán domácího týmu vedení ligy a to SMS zprávou na tel. č. – viz. kontakt na webu, kdy SMS zpráva bude obsahovat o které utkání se jedná (přímo zde budou i uvedeny konkrétní názvy týmů), jaký termín byl pro odehrání utkání domluven a že druhý tým s předehráním utkání souhlasí.

Odložení (dohrání) utkání až po oficiálně stanoveném termínu je možné jen ve výjimečných případech .O nutnosti odložení utkání vyrozumí nejpozději v den konání utkání a to do 12.00 hodin (neplatí pro mimořádné události jako je nehoda apod.), vedení ligy kapitán toho týmu, který nemůže ve stanovený termín utkání odehrát. Současně uvede podstatný důvod odložení utkání, zda se již pokoušel s druhým týmem domluvit na předehrání utkání a s jakým výsledkem a dále pak přesný náhradní termín, kdy bude utkání odehráno a zda s tímto souhlasí i druhý tým. Termín dohrání odloženého utkání nesmí být delší než 14 dnů po termínu stanoveném v rozlosování. O povolení odložení utkání následně rozhodne výbor ÚŠL a rozhodnutí vhodným způsobem sdělí tomu kapitánovi, který o odložení utkání požádal.

V případě, že týmy neodehrají utkání do 14-ti dnů po původním termínu stanoveném v rozlosování (pokud výbor ÚŠL neurčí jinak), bude utkání kontumováno oběma týmům. Nebudou-li se schopny ob a týmy vzájemně dohodnout na náhradním termínu odloženého utkání, požádají o určení termínu vedení ÚŠL.

Výbor ÚŠL následně určí náhradní termín a místo pro odehrání odloženého utkání. Vyrozumění a žádosti ohledně odložení utkání se provádí telefonicky na tel. č. – viz. kontakt na webu. Není-li to v danou chvíli možné a je již konec časové lhůty pro nahlášení odložení, lze žádost podat telefonicky kterémukoliv členu výboru  ÚŠL.


Zápisy o utkání

Ve všech ligách ÚŠL se hraje podle stejného zápisu o utkání, který je vyvěšen ke stažení na stránkách ÚŠL. Tento zápis je platný i pro baráže na konci sezóny. Na stránkách ÚŠL je současně vyvěšen i návod, jak zápis vyplnit. Nové týmy mohou s dostatečným předstihem před začátkem sezóny požádat výbor ÚŠL o případné vysvětlení, jak zápis vyplnit.


Střídání v utkání

V utkáních je možnost střídání, kdy je však nutné dodržet podmínku, že proti sobě nebudou hrát dvakrát dva stejní hráči. (Podrobněji vysvětleno ve vysvětlivkách k zápisu o utkání).

Vyloučení týmu  v průběhu sezóny

V průběhu sezóny může být tým vyloučen z ÚŠL v případě že:

 • dojde k hrubému porušení pravidel ÚŠL
 • po vyčerpání kauce sankcemi za nedodržení pravidel (resp. pokud danému týmu zbývá z kauce 100,-Kč a méně)

V Ústí nad Labem dne 1. 7. 2020
OV  ÚŠL