Došipná 2019

  • Post author:
  • Post category:Aktuality

Vzhledem k tomu, že byly pouze 2 týmy, které zareagovali na výzvu k posílání návrhů míst na došipnou, výbor rozhodl následovně:

Jelikož je v současné době v lize již mnoho týmů a tedy i hráčů, kdy již asi žádná z restaurací v Ústí nad Labem není kapacitně vybavená tak, aby se tam bez problémů došipná vešla, rozhodlo se o možném zajištění sálu. 

Po vyhodnocení všech dostupných informací se výboru podařilo zajistit a domluvit sál restaurace a horního baru v domě kultury v Ústí nad Labem. V “Kulturáku” byl tedy zajištěn termín a došipná se po ukončení letošní sezóny bude konat tam.