Domácí tým musí zapsat výsledek okamžitě po odehrání utkání do aplikace pro zadávání výsledků, nejpozději do 10:00 hodin následujícího dne.

Valná hromada ÚŠL

Vážení spoluhráči,

dovolujeme si Vás pozvat na Valnou hromadu, která proběhne dne 16.12.2019 v 17:30 v baru Phoenix.

Valné hromady se můžou zúčastnit kapitáni týmů, případně jejich zástupci (každý tým na Valnou hromadu vyšle jednoho zástupce).

Program Valné hromady ÚŠL:

  1. Prezence
  2. Zahájení
  3. Volba zapisovatele, sčítače hlasů, 2 ověřovatelů zápis
  4. Informace o založení spolku
  5. Informace o hospodaření spolku
  6. Informace o zahájené sezoně 2019/2020
  7. Diskuze
  8. Usnesení
  9. Závěr

Těšíme se na vaši účast

Zavřít